ÇAP Öğretim Programı (Fakülte dışı)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
 
  I. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
OZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Z 2 0 0 2 4
OZE101 Özel Eğitim Z 2 0 0 2 4
  TOPLAM   8 0 0 8 14
  TOPLAM KREDİ   8 14
 
  II. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
OZE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Z 2 0 0 2 4
OZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Z 2 0 0 2 4
OZE106 Çocuk Gelişimi Z 3 0 0 3 5
  TOPLAM   9 0   9 16
  TOPLAM KREDİ   17 30
 
  III. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB207 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
OZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Z 3 0 0 3 4
OZE203 Uygulamalı Davranış Analizi Z 3 0 0 3 4
OZE205 Özel Eğitimde Değerlendirme Z 3 0 0 3 3
OZE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme Z 2 0 0 2 2
  Alan Eğitim Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   17 0 0 17 23
  TOPLAM KREDİ   34 53
 
  IV. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
OZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Z 3 0 0 3 4
OZE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Z 2 0 0 2 3
OZE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Z 2 0 0 2 2
OZE208 Braille Okuma-Yazma Z 2 0 0 2 2
OZE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Z 1 4 0 3 5
  TOPLAM   14 4 0 16 22
  TOPLAM KREDİ   50 75
 
  V. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
OZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Z 3 0 0 3 4
OZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 0 3 3
OZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Z 3 0 0 3 3
OZE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Z 2 0 0 2 3
OZE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitim Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   19 0 0 19 26
  TOPLAM KREDİ   69 101
 
  VI. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
OZE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Z 3 0 0 3 4
OZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Z 2 0 0 2 3
OZE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Z 2 0 0 2 2
OZE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Z 2 0 0 2 2
OZE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Z 1 4 0 3 5
  TOPLAM   14 4 0 16 22
  TOPLAM KREDİ   85 123
 
  VII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMBZ401 Öğretmenlik Uygulaması 1 Z 2 6 0 5 10
OZE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Z 1 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   5 8 0 9 18
  TOPLAM KREDİ   94 141
 
  VIII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
EMBZ402 Öğretmenlik Uygulaması 2 Z 2 6 0 5 10
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
OZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 0 2 2
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   8 6 0 11 19
  TOPLAM KREDİ   105 160
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 105 160        
  Zorunlu Dersler 97 144        
  Seçmeli Dersler 8 16        
  Toplam Ders Sayısı 43        
  Zorunlu Ders Sayısı 39        
  Seçmeli Ders Sayısı 4        
               
  *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.