Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-8

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 3
EGK101 Türk Dili 1 Z 3 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 5
OZE101 Özel Eğitim Z 2 0 2 4
OZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Z 2 0 2 4
TOPLAM     18 0 18 30
TOPLAM KREDİ 18       30
             
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U UK AKTS
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil II Z 2 0 2 3
EGK102 Türk Dili II Z 3 0 3 5
OZE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Z 2 0 2 4
OZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Z 2 0 2 4
OZE106 Çocuk Gelişimi Z 3 0 3 5
TOPLAM     18 0 18 30
TOPLAM KREDİ 18       30
             
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z T U UK AKTS
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB207 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
OZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Z 3 0 3 4
OZE203 Uygulamalı Davranış Analizi Z 3 0 3 4
OZE205 Özel Eğitimde Değerlendirme Z 3 0 3 3
OZE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme Z 2 0 2 2
OZE209 Türk İşaret Dili Z 2 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 2 4
TOPLAM     21 0 21 30
TOPLAM KREDİ 21       30
             
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z T U UK AKTS
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
OZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Z 3 0 3 4
OZE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Z 2 0 2 3
OZE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Z 2 0 2 2
OZE208 Braille Okuma-Yazma Z 2 0 2 2
OZE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Z 1 4 3 5
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 2 4
TOPLAM     18 4 20 30
TOPLAM KREDİ 20       30
             
V. Yarıyıl
KOD Dersin Adı Z T U UK AKTS
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
OZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Z 3 0 3 4
OZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 3 3
OZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Z 3 0 3 3
OZE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Z 2 0 2 3
OZE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Z 2 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli V S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli VI S 2 0 2 4
TOPLAM     21 0 21 30
TOPLAM KREDİ 21       30
             
VI. Yarıyıl
KOD Dersin Adı Z T U UK AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
OZE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Z 3 0 3 4
OZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Z 2 0 2 3
OZE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Z 2 0 2 2
OZE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Z 2 0 2 2
OZE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Z 1 4 3 5
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VII S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli VIII S 2 0 2 4
TOPLAM     18 4 20 30
TOPLAM KREDİ 20       30
             
VII. Yarıyıl
KOD Dersin Adı Z T U UK AKTS
EMBZ401 Öğretmenlik Uygulaması 1 Z 2 6 5 10
OZE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Z 1 2 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders X S 2 0 2 4
TOPLAM     11 8 15 30
TOPLAM KREDİ 15       30
             
VIII. Yarıyıl
KOD Dersin Adı Z T U UK AKTS
EMBZ402 Öğretmenlik Uygulaması 2 Z 2 6 5 10
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 3
EGK402 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
OZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI S 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders XII S 2 0 2 4
TOPLAM     13 8 17 30
TOPLAM KREDİ 17       30
             
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi     AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
             
  GENEL TOPLAM      
    KREDİ AKTS      
  Zorunlu Dersler 120 180      
  Seçmeli Dersler 30 60      
  Toplam Kredi 150 240      
  Toplam ders sayısı 65      
  Zorunlu ders sayısı 50      
  Zorunlu Ders Toplam AKTS 180 (75%)      
  Seçmeli Ders Toplam AKTS 60 (25%)      
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı 12      
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı 3      
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı 0      
  ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER          
             
·      ZY: Zihin Yetersizliği          
·      OSB: Otizm Spektrum Bozukluğu          
·      GY: Görme Yetersizliği          
·      İY: İşitme Yetersizliği          
·      ÖG: Öğrenme Güçlüğü          
·      ÖY: Özel Yetenek           
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
OZE221 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri S 2 0 2 4
OZE223 Ergenlik ve Cinsel Eğitim S 2 0 2 4
OZE225 Erken Müdahale Programları S 2 0 2 4
OZE227 İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi S 2 0 2 4
OZE229 ZY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE231 ZY’de Kavram Öğretimi S 2 0 2 4
OZE233 ZY’de Öğretim Uyarlamaları S 2 0 2 4
OZE235 ZY’de Sosyal Beceri Öğretimi S 2 0 2 4
OZE237 ZY’de Teknoloji Destekli Öğretim S 2 0 2 4
OZE239 ZY’de Yetişkinliğe Geçiş S 2 0 2 4
             
OZE220 Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması S 2 0 2 4
OZE222 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi S 2 0 2 4
OZE224 OSB için Alternatif İletişim Yöntemleri S 2 0 2 4
OZE226 OSB’de Davranış Yönetimi S 2 0 2 4
OZE228 OSB’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE230 OSB’de Sosyal Beceri Öğretimi S 2 0 2 4
OZE232 OSB’de Teknoloji Destekli Öğretim S 2 0 2 4
OZE234 OSB’de Temel Becerilerin Kazandırılması S 2 0 2 4
OZE236 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri S 2 0 2 4
OZE238 Yüksek İşlevli OSB Eğitimi S 2 0 2 4
             
OZE321 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 2 4
OZE323 Matematik Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale S 2 0 2 4
OZE325 Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale S 2 0 2 4
OZE327 ÖG için Öğrenme Stratejileri S 2 0 2 4
OZE329 ÖG ve Davranış Bozuklukları S 2 0 2 4
OZE331 ÖG’de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi S 2 0 2 4
OZE333 ÖG’de Destek Eğitim Programları S 2 0 2 4
OZE335 ÖG’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE337 ÖG’de Erken Müdahale ve Değerlendirme S 2 0 2 4
OZE339 Yazma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale S 2 0 2 4
             
OZE420 Eleştirel Düşünme Eğitimi S 2 0 2 4
OZE422 ÖY Eğitimine Aile Katılımı S 2 0 2 4
OZE424 ÖY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE426 ÖY’de Duyuşsal Eğitim S 2 0 2 4
OZE428 ÖY’de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim S 2 0 2 4
OZE430 ÖY’de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi S 2 0 2 4
OZE432 ÖY’de Program Geliştirme S 2 0 2 4
OZE434 ÖY’de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik S 2 0 2 4
OZE436 ÖY’de Tanılama Modelleri ve Testleri S 2 0 2 4
OZE438 Yaratıcı Düşünme Eğitimi S 2 0 2 4
      2 0 2 4
OZE421 İleri Seviye Türk İşaret Dili S 2 0 2 4
OZE423 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler S 2 0 2 4
OZE425 İY Eğitimine Aile Katılımı S 2 0 2 4
OZE427 İY ve Dil S 2 0 2 4
OZE429 İY’de Ders Planı Geliştirme S 2 0 2 4
OZE431 İY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE433 İY’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi S 2 0 2 4
OZE435 İY’de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi S 2 0 2 4
OZE437 İY’de Özel Öğretim Yöntemleri S 2 0 2 4
OZE439 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi S 2 0 2 4
             
OZE320 Görme Becerilerinin Desteklenmesi S 2 0 2 4
OZE322 GY Eğitimine Aile Katılımı S 2 0 2 4
OZE324 GY İçin Yardımcı Teknolojiler S 2 0 2 4
OZE326 GY Olan Yetişkinlerin Eğitimi S 2 0 2 4
OZE328 GY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği S 2 0 2 4
OZE330 GY’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi S 2 0 2 4
OZE332 GY’de Program Geliştirme S 2 0 2 4
OZE334 GY’de Sosyal Beceri Öğretimi S 2 0 2 4
OZE336 İleri Seviye Braille Okuma Yazma S 2 0 2 4
OZE338 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi S 2 0 2 4
  MESLEK EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER          
             
KOD DERSİN ADI Z/S T U KREDİ AKTS
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 2 4
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 2 4
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 2 4
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 2 4
EMB321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 2 4
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 2 4
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 2 4
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 2 4
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 2 4
EMB324 Hastanede Yatan Çocuklar Eğitimi S 2 0 2 4
EMB326 Eğitimde Drama S 2 0 2 4
EMB328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 2 4
EMB421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 2 4
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 2 4
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 2 4
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 2 4
EMB422 Eğitimd Program Geliştirme S 2 0 2 4
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 2 4
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 2 4
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 2 4