ÇAP Öğretim Programı (Fakülte içi)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-5

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI  ÖĞRETİM PLANI
 
  I. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE101 Özel Eğitim Z 2 0 0 2 4
OZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Z 2 0 0 2 4
  TOPLAM   4 0 0 4 8
  TOPLAM KREDİ   4 8
 
  II. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Z 2 0 0 2 4
OZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Z 2 0 0 2 4
OZE106 Çocuk Gelişimi Z 3 0 0 3 5
  TOPLAM   7 0 0 7 13
  TOPLAM KREDİ   11 21
 
  III. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Z 3 0 0 3 4
OZE203 Uygulamalı Davranış Analizi Z 3 0 0 3 4
OZE205 Özel Eğitimde Değerlendirme Z 3 0 0 3 3
OZE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme Z 2 0 0 2 2
  Alan Eğitim Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitim Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   15 0 0 15 21
  TOPLAM KREDİ   26 42
 
  IV. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Z 3 0 0 3 4
OZE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Z 2 0 0 2 3
OZE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Z 2 0 0 2 2
OZE208 Braille Okuma-Yazma Z 2 0 0 2 2
OZE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Z 1 4 0 3 5
  Alan Eğitim Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitim Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   14 4 0 16 24
  TOPLAM KREDİ   42 66
 
  V. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Z 3 0 0 3 4
OZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 0 3 3
OZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Z 3 0 0 3 3
OZE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Z 2 0 0 2 3
OZE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitim Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitim Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   17 0 0 17 24
  TOPLAM KREDİ   59 90
 
  VI. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
OZE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Z 3 0 0 3 4
OZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Z 2 0 0 2 3
OZE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Z 2 0 0 2 2
OZE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Z 2 0 0 2 2
OZE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Z 1 4 0 3 5
  Alan Eğitim Seçmeli Ders VII S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitim Seçmeli Ders VIII S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   14 0 0 16 24
  TOPLAM KREDİ   75 114
 
  VII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBZ401 Öğretmenlik Uygulaması 1 Z 2 6 0 5 10
OZE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Z 1 2 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders X S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   7 8 0 11 22
  TOPLAM KREDİ   86 136
 
  VIII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBZ402 Öğretmenlik Uygulaması 2 Z 2 6 0 5 10
OZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 0 2 2
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders XII S 2 0 0 2 4
  TOPLAM   8 6   11 20
  TOPLAM KREDİ   97 156
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 97 156        
  Zorunlu Dersler 73 108        
  Seçmeli Dersler 24 48        
  Toplam Ders Sayısı 40        
  Zorunlu Ders Sayısı 28        
  Seçmeli Ders Sayısı 12        
               
  *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.