Yandal Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-3 Sayılı Karar Eki   EK-29

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 
 
  I. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE101 Özel Eğitim Z 2 0 0 2 4
OZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Z 2 0 0 2 4
  TOPLAM   4 0 0 4 8
  TOPLAM KREDİ   4 8
 
  II. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Z 2 0 0 2 4
OZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Z 2 0 0 2 4
OZE106 Çocuk Gelişimi Z 3 0 0 3 5
  TOPLAM   7 0 0 7 13
  TOPLAM KREDİ   11 21
 
  III. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Z 3 0 0 3 4
  TOPLAM   3 0 0 3 4
  TOPLAM KREDİ   14 25
 
  IV. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Z 3 0 0 3 4
  TOPLAM   3 0 0 3 4
  TOPLAM KREDİ   17 29
 
  V. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Z 2 0 0 2 3
OZE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Z 2 0 0 2 3
  TOPLAM   4 0 0 4 6
  TOPLAM KREDİ   21 35
 
  VI. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L UK AKTS
OZE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Z 2 0 0 2 2
  TOPLAM   2 0 0 2 2
  TOPLAM KREDİ   23 37
 
  VII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U   UK AKTS
OZE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Z 1 2 0 2 4
  TOPLAM   1 0 0 2 4
  TOPLAM KREDİ   25 41
 
  VIII. Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U   UK AKTS
OZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 0 2 2
  TOPLAM   2 0 0 2 2
  TOPLAM KREDİ   27 43
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 27 43        
  Zorunlu Dersler 27 43        
  Seçmeli Dersler 0 0        
  Toplam Ders Sayısı 12        
  Zorunlu Ders Sayısı 12        
  Seçmeli Ders Sayısı 0