Program Hakkında

Program Hakkında

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programının temel amacı, özel eğitim alanında nitelikli, alanında güncel gelişmeleri takip eden, araştırma becerilerine sahip, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanan, öz-farkındalığı yüksek özel eğitim öğretmenleri yetiştirerek, çalışacakları kurumlarda nitelikli eğitim kapsamında özel eğitim hizmetleri sunabilmelerini sağlamaktır.

Özel eğitim bölümü, lisans düzeyinde yürütülen program aracılığıyla özel gereksinimi olan bireyler ve aileleriyle çalışacak mesleki yönden donanımlı, araştırma odaklı, etik değerlere sahip ve girişimci öğretmenler yetiştirmek ve bu bireylerin eğitim sektöründeki değişimleri yakından izleyen; kurumsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte yürüterek küresel bilgi birikimine katkıda bulunan, çevresine ve çalıştığı hedef kitleye çözüm önerileri sunabilen kişiler olmalarını sağlamaktır.